Monday, November 15, 2010


  • Model              : 059
  • Size                    : 30cm x 20cm x 18xm (panjang x lebar x tinggi)
  • Code Warna : A, B, C, D & E
  • Kod                  : 292513
  • Harga              : RM33.00

Pistol Lighter 3


         • Model  : 003
         • Size      : 17.5 cm (panjang)
                           23.5cm x 15.5cm(saiz casing)
         • Kod      : 917940
         • Harga  : RM105.00 (termasuk glass casing)

Pistol Lighter 2
             • Model : 002
             • Size     : 17.5 cm (panjang)
             • Kod     : 342815
             • Harga : RM39.00 (tanpa glass casing)

Pistol Lighter 1


  • Model : 001
  • Size     : 17.5 cm (panjang)
  • Kod     : 342815
  • Harga : RM39.00 (tanpa glass casing)